Indicators on New Jersey You Should Know

New Jersey was een van de dertien koloniën die in opstand kwamen tegen de Britse overheersing. Bij Trenton en Princeton vonden eind december 1776 en start januari 1777 belangrijke veldslagen plaats, waarna de Britten zich uit de staat moesten terugtrekken.In the economic Revolution, towns like Paterson grew and prospered. Earlier, the economic sys

read more